• Akadálymentes nézet

Rólunk

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár korszerű közművelődési, közgyűjteményi intézményként a sokszínű kulturális élet színtere. 2016 április 1-óta az intézménykomplexum magába foglalja a Művelődési Központot (Találkozások Háza), a Városi Könyvtárat és a Vasvári Pál Múzeumot.

Az intézmény vezető szerepet tölt be a város kulturális életében, közművelődésében a szórakoztató rendezvények, könnyű- és komolyzenei koncertek, városi ünnepségek, kiállítások, a hangversenyek, felnőtt- és gyermek színházi produkciók, nemzeti ünnepek, városi nagyrendezvények, találkozók, szervezésével és lebonyolításával.

Befogadója tanfolyamoknak, civil szervezeteknek, vallási - és politikai eseményeknek. A művészeti csoportok egy része rendszeresen itt tartja foglalkozásait, próbáit, előadásait.

Intézményünk szerteágazó közművelődési tevékenységet végez, tevékenységi körében fontos szerepet játszott az amatőr művészeti csoportok felkutatása, munkájuk, szakmai előmenetelük segítése, bemutatkozási lehetőséget biztosítunk számukra amatőr művészeti találkozók keretében.

 

Könyvtárunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a tiszavasvári járás meghatározó intézménye, jelentős szerepet vállal a környező települések szak- és szépirodalmi információs ellátásában. 2007. augusztusától új, tágas, 617m2 alapterületű épületben, 5 fő szakalkalmazottal várja olvasóit.

A könyvtári alapszolgáltatásokon túl a nem könyvjellegű dokumentumok gyűjtése, folyóirat kölcsönzés, irodalomkutatás, fénymásolás, faxolás, internethasználat, változatos könyvtári programok szervezése hozzájárultak ahhoz, hogy az olvasói igényeket lehetőségeinkhez mérten maximálisan kiszolgáljuk. A 2008-ban  megújult az intézmény számítógépparkja, a további szolgáltatások kiépítéséhez az infrastrukturális háttér nagyrészt biztosított. 2010. decemberétől a HunTéka moduljain keresztül történik az állomány feldolgozása és a kölcsönzés. Az Opacon keresztül könyvtárunk állománya elérhetővé vált a világhálón keresztül is.

Az állomány elektronikus feltártságának mértéke a könyvek és hangzódokumentumok  esetében csaknem 100 %-os. A helyismereti gyűjtemény anyagának retrospektív feldolgozását 2009-től folyamatosan végezzük.

Ez kulcsfontosságú terület, hiszen a helyi értékek feltárása, feldolgozása a településen és a kistérségben élő emberek számára egyaránt fontos, hozzájárul a minőségi oktatás alapkövetelményeiben foglaltak teljesítéséhez, szervesen illeszkedik a közoktatási intézmények oktatási-nevelési programjához.

Célunk, hogy intézményünk  információs –oktatást támogató centrummá váljon, szolgálja az általános művelődési igények kielégítését, lehetőséget teremtsen az általános- és szakmai tájékozódáshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez, valamint közösségi színtérként, oktatási – képzési, továbbképzési helyszínként valamennyi korosztály számára nyújtson lehetőséget. Célunk a könyvtárak oktatás-képzési szerepének együttműködésen alapuló könyvtári szolgáltatások fejlesztése.

 

Lehetővé szeretnénk tenni a valamilyen szempontból hátrányos helyzetben élők  könyvtárhasználatát.

A „használók könyvtára” szellemében célunk a szolgáltatások megújítása, új szolgáltatások bevezetése.

A megkezdett a helyismereti adatbázis további építése kiemelt feladat,  a nyomtatott, hangzóanyagok és videodokumentumok valamint aprónyomtatványok feldolgozása és elérhetővé tétele az intézmény korszerű struktúrájú, kétnyelvű honlapján a város intézményeivel. Könyvtári online szolgáltatások távoli, 24 órás elérésének biztosítása a kulturális, közhasznú és helyi tartalmak közvetítésére alkalmas felületen.